Articulatie

Wanneer een kind de letters niet goed kan uitspreken en hierdoor zijn verstaanbaarheid in het gedrang komt, spreken we van een articulatieprobleem. Kinderen moeten de klanken nog leren en dus is het normaal dat er bij een kind op een bepaalde leeftijd de klanken nog onjuist uitgesproken worden. Wanneer het kind achterloopt in zijn spraakontwikkeling in vergelijking met zijn leeftijdgenootjes, is er sprake van een articulatiestoornis.

Voor articulatie voorziet de mutualiteit geen reguliere terugbetaling. U kan wel voor een aantal sessies rekenen op de aanvullende verzekering, maar deze is bij elke mutualiteit anders, navraag is dus nodig.