Fonologische stoornissen

Wanneer kinderen problemen hebben met de klankstructuur van woorden, gaan ze verschillende klanken en combinaties van klanken die nog te moeilijk zijn om motorisch te vormen vereenvoudigen. Deze fonologische vereenvoudigingsprocessen zijn een normale stap in de taalontwikkeling. We spreken van een fonologische stoornis wanneer het kind bepaalde fonologische vereenvoudigingsprocessen hardnekkig blijft toepassen. Fonologische stoornissen worden enkel terugbetaald via de reguliere verzekering wanneer deze een beduidende invloed hebben op de algemene taalontwikkeling. Indien dit niet het geval is, kan u wel voor een aantal sessies rekenen op de aanvullende verzekering. Deze is echter bij elke mutualiteit anders, navraag is dus nodig.