Preverbale logopedie

De behandeling van eet - en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen (0-2 jaar) wordt preverbale logopedie genoemd. Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie overwogen worden. Preverbale logopedie kan opgestart worden nadat een dokter eventuele onderliggende medische problemen in kaart heeft gebracht. 

Indien het om een motorisch probleem gaat kan de preverbale logopedist aan de slag gaan om deze te gaan stimuleren en trainen.


Nodig voor de terugbetaling van de mutualiteit:

- logopedisch bilan