Concentratie

MANO DAR

LOGOPEDIE

Het is geen evidentie voor studenten om (steeds) geconcentreerd te zijn. Maar een gebrek aan concentratie is lastig, concentratie is immers een noodzakelijke voorwaarde om iets te kunnen onthouden, om iets bij te leren. 

Sommige mensen kunnen zich makkelijker concentreren dan anderen en ook de concentratieduur verschilt van persoon tot persoon. Belangrijk om weten is dat iedereen zich in principe wel kan concentreren en dat dit ook getraind kan worden. 

Een gebrek aan concentratie kan verschillende oorzaken hebben: afleiding, onaangepaste studiemethode, gebrek aan motivatie, concentratiestoornis... Elke oorzaak zal ook een andere aanpak nodig hebben. 

Belangrijk is om jezelf te leren kennen en om deze concentratieproblemen te leren erkennen en er mee kunnen omgaan. Vanaf een bepaalde leeftijd kunnen we onzelf reguleren en onszelf bijsturen. 

We gaan dan ook aan de slag rond deze zelfregulatie met oefeningen uit Braingym en de Sofrologie. 


Voor concentratieproblemen voorziet de mutualiteit geen terugbetaling, tenzij deze ook gepaard gaat met een achterstand op schools vlak (zie leerstoornissen).

Concentratie