Leerstoornissen

MANO DAR

LOGOPEDIE

Wanneer het in de klas of met het huiswerk allemaal niet zo vlot wil gaan, kan het zijn dat er een leerstoornis aan de basis ligt. 

Leerstoornissen zijn problemen die specifiek het lezen, spellen en rekenen moeilijker maken. Doordat de stoornis meestal duidelijke kenmerken bevat, kun je er ook rekening mee houden gedurende het schooljaar. 

Hoe herken je een leerstoornis? 

Als je kind een goed redeneervermogen of logisch denkvermogen heeft en de problemen zich vooral situeren op vlak van een zwakker geheugen, dan heeft je kind mogelijk te maken met één van onderstaande leerstoornissen. 

 • achterstand in lezen, spellen en/of rekenen;
 • regelmatig de tekst kwijt raken;
 • veel fouten maken met het overschrijven van woorden;
 • problemen bij het aanleren, onthouden en opzeggen van leerstof die vanbuiten moet geleerd worden;
 • moeilijk onthouden van spraakkundige termen en rekenkundige termen hoewel het begrip aanwezig is;
 • opmerkelijk veel rekenfouten maken bij heel eenvoudige bewerkingen; 
 • omgekeerd schrijven en noteren van cijfers, breuken, decimale getallen en tweeklanken;
 • omwisselen van letters zoals d en b.

De meest voorkomende leerstoornissen zijn:

 1. Dyslexie: moeite met lezen en schrijven, het onthouden van de letters, het automatiseren van de regels...
 2. Dyscalculie: moeite met rekenen, het onthouden van de getallen, getallen omwisselen, moeite met het automatiseren van de regels...
 3. Dysfasie: problemen met het aanleren van de spraak of het leren van taal. 
 4. Dyspraxie: een bijzondere motorische onhandigheid die zich uit in niet goed gecoördineerde bewegingen.

We spreken over een leerstoornis indien de uitval voldoende groot is en nadat de intensieve begeleiding niet het verhoopte succes heeft.

Nodig voor terugbetaling van de mutualiteit:

- logopedisch bilan

- voorschrift NKO-arts, pediater of neuroloog

- aanvraagformulier bezorgd door de logopedist