Leren leren

MANO DAR

LOGOPEDIE

Om te kunnen leren zijn er een aantal vaardigheden vereist, de executieve functies. Bij sommige kinderen komen deze functies niet vanzelf op gang of te laat en dan kunnen we deze gaan trainen. Dit gebeurt vaak in het eerste middelbaar.

Wat gaan we dan precies gaan trainen?

- het leren plannen: hoe plannen we ons schoolwerk gezien op lange termijn, maar ook avond per avond. Een realistische studieplanning is cruciaal voor goede resultaten. Het klinkt misschien vreemd, maar vaak zorgt een goede studieplanning ervoor dat je minder zal moeten studeren. We gaan bekijken wanneer je moet beginnen met studeren, hoe lang je aan één stuk studeert, hoe je je avondplanning best opmaakt.

- studietechnieken: er bestaan ontzettend veel verschillende methoden om leerstof te verwerken: samenvatten, onderlijnen, schematiseren, mindmapping... We gaan steeds gaan bekijken welke techniek voor jou echt werkt, dit kan ook een combinatie zijn van de verschillende technieken.

- studiemethode: dit is een proces dat in verschillende fases gaat: oriënteren, begrijpen, toepassen, memoriseren en herhalen. Elke stap in dit proces heeft zijn waarde en is heel belangrijk.

- studieomgeving: waar je studeert is even belangrijk als hoe je studeert. Wat zijn jouw stoorzenders en wat doen we ermee? 


We gaan deze zaken trainen aan de hand van de cursussen die je krijgt op school, op die manier heb je gedurende ons uurtje samen ook al gestudeerd voor school en slaan we twee vliegen in 1 klap. Het maakt het je ook gemakkelijker om de tips toe te passen bij andere vakken.


Naast deze zaken maken we ook steeds tijd om te gaan kijken naar het welbevinden. Je kan maar tot leren komen als je je goed voelt en dit kan zowel in de klas als thuis zijn. Studeren begint in de les, dus ook daar gaan we rond werken. Hoe let je op, hoe volg je de les...?


Voor leren leren voorziet de mutualiteit geen terugbetaling.

Leren leren