Stem

Logopedie is zinvol als er sprake is van een van de volgende symptomen:

 • heesheid, langer dan twee à drie weken;
 • pijn in de keel ten gevolge van spreken (verkeerd stemgebruik);
 • snel vermoeid zijn door spreken;
 • wegvallen van de stem;
 • voortdurend de keel moeten schrapen;
 • drukkend gevoel in de keel (globusgevoel);
 • klachten van benauwdheid tijdens het spreken;
 • niet meer kunnen roepen of zingen;
 • stemdaling of stemstijging;
 • stemzwakte, geringe draagkracht van de stem;
 • onvoldoende herstel na een verkoudheid wanneer de klachten langer dan vier tot zes weken blijven bestaan; verkeerd stemgebruik kan recidiverende laryngitis veroorzaken.
 • Gevoel van duizeligheid tijdens het spreken. Er komt te veel lucht door de stembanden door een onvolledige stembandsluiting.
 • Wat is een stemstoornis?  
 • Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat. Dit kan gevolgen hebben voor de klank, de omvang en het volume van de stem.
  Wanneer er sprake van een stemstoornis is, klinkt de stem vaak hees, schor, te hoog, te laag, te zacht, te luid, de stem valt weg of slaat over.
  Veel of lang praten lukt meestal niet en zingen helemaal niet. Klachten kunnen zijn: keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel.
  Vaak zijn er naast stemproblemen ook ademproblemen aanwezig. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld hyperventilatie of het verkeerd gebruiken van de adem tijdens het praten (bv. Oppervlakkig ademen).
  Het is normaal dat iemand wel eens hees is, maar duurt dit langer dan twee à drie weken, dan is onderzoek gewenst.

Stemstoornissen kunnen als volgt ingedeeld worden:
Organische stemstoornissen: er is iets niet in orde met het strottenhoofd.

* Primair organische stemstoornissen door uiteenlopende inwendige en uitwendige oorzaken. Bijvoorbeeld:endocriene veranderingen (endocrien = klieren), larynxtumor(larynx = strottenhoofd) en stembandverlamming.

* Secundair organische stemstoornissen door weefselstructuurveranderingen ten gevolge van verkeerd stemgebruik, overbelasting of stemmisbruik. Bijvoorbeeld: stembandknobbeltjes, chronische laryngitis(laryngitis = infectie van de luchtwegen) en stembandoedeem (vochtophoping in/op de stembanden).
Functionele stemstoornissen: het stemorgaan is in orde, maar wordt verkeerd gebruikt, misbruikt of overbelast. Als het gebruik te lang en/of te veel voorkomt, kan het stemorgaan beschadigen en kan er een organische verandering plaatsvinden.


Bij stemstoornissen is het altijd aangewezen om contact op te nemen met een NKO-arts.


Nodig voor terugbetaling van de mutualiteit:

- logopedisch bilan

- voorschrift NKO-arts met verslag van zijn onderzoeken