Taalstoornissen

MANO DAR

LOGOPEDIE


Kleine kinderen leren de taal vaak vanzelf. Bij sommige kinderen gaat deze ontwikkeling niet vanzelf. Maar wanneer nou logopedie? Hieronder ziet u een aantal handvaten waar de taal van uw kind aan moet voldoen op een bepaalde leeftijd.

12 tot 18 maanden
Een kind begrijpt opdrachtjes met twee woorden. Hij kan één of meer lichaamsdelen aanwijzen. Er is sprake van veel en gevarieerd brabbelen met af en toe een herkenbaar woord.

18 tot 24 maanden
Zegt  5-10 woorden.

2;0 tot 2;6 jaar
Begrijpt zinnetjes met drie woorden en zegt zinnen van twee woorden. De woordopbouw is nog onvolledig met 3 woorden (zinsbouw is nog onvolledig) .

2;6 tot 3;0 jaar
Zegt  zinnetjes met 3 woorden. De woordopbouw is nog onvolledig.


3;0 tot 3;6 jaar
Een kind zegt zinnen van drie tot vijf woorden, waarvan ongeveer de helft verstaanbaar is.
50-75% is verstaanbaar.


3;6 tot 4;0 jaar
Vertelt spontaan wel eens een verhaaltje
50-75% is verstaanbaar.

4;0 tot 5;6 jaar
Kan een verhaaltje navertellen aan de hand van plaatjes
Spreekt in enkelvoudige zinnetjes.
Heeft nog problemen met meervoudsvormen en vervoegingen.
75-90% van wat het kind zegt is verstaanbaar.


>5;6 jaar
Goed gevormde, ook samengestelde zinnen.
Goed verstaanbaar. 

Wat is een taalstoornis?

Er is sprake van een taalstoornis als een kind moeite heeft met het verwerven van de moedertaal. Dus de eerste taal die het kind leert. Het kan zijn dat kinderen pas erg laat gaan spreken. We spreken dan van een vertraagde taalontwikkeling. Bij andere kinderen verloopt de ontwikkeling anders dan bij de meeste leeftijdsgenootjes. Er zijn kinderen die goed begrijpen wat er gezegd wordt, maar moeite hebben met het verwoorden van hetgeen ze willen vertellen. Dan is er sprake van een gestoorde of afwijkende taalontwikkeling. 


Wat nodig voor de terugbetaling van de mutualiteit?

- logopedische bilan

- voorschrift van een NKO-arts

- audiogram

- IQ-test > 86

Taalstoornissen