wie zijn wij?

Welkom in onze praktijk. 


Mano Dar werd opgericht door Marleen Bruyninckx in 2002. Zij vestigde zich toen in Merchtem en werd zo de eerste logopediste in Merchtem.

Al snel werd er een samenwerking gestart met de Merchtemse scholen, waardoor iedereen ondertussen heel vertrouwd is met onze praktijk. Ook dokters, revalidatiecentra, ziekenhuizen, ... weten de weg te vinden naar onze praktijk.

Na een jaar of twee kon ze het niet meer alleen bolwerken en kwamen er logopedistes bij, waardoor de praktijk de dag van vandaag nog steeds bestaat uit 3 logopedistes.

Ondertussen zijn we ook ver buiten Merchtem gekend en werken we ook samen met scholen en artsen uit de rand van Merchtem. 


Elke logopediste heeft zijn eigen specialiteit. 


Marleen Bruyninckx

Ik  ben afgestudeerd in 2001 als logopediste en meteen aan de slag gegaan als zelfstandige logopediste. Na 2 jaar heb ik de praktijk in Merchtem opgericht, eerst in de Langensteenweg en sinds 2007 in de Maurits Sacréstraat.

In al die jaren ben ik mij gaan specialiseren in leerstoornissen. Ik probeer steeds op zoek te gaan naar de methode die past bij het kind. Ook probeer ik dit zoveel mogelijk te doen in samenspraak met de school.

Om dit aan te vullen ben ik ook werkzaam als ondersteuner. Op die manier begrijp ik echt wat een kind nodig heeft om te kunnen volgen in de klas.

Ook probeer ik mij zo goed mogelijk bij te scholen en op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen. Zo volg ik nascholingen bij centra zoals Eureka, Excentra... Dit rond thema's zoals:

- hoogbegaafdheid

- leerproblemen

- concentratieproblemen

- faalangst

- voeding

- autisme

- ...


Zelf ben ik ook mama van 2 tieners. Mijn hobby's zijn sporten en zelf kleren maken.

Maja Moens

Ik ben Maja en ik studeerde in juni 2015 af aan de Universiteit Gent als Master in de Logopedische Wetenschappen. In september van datzelfde jaar ben ik met veel enthousiasme gestart in deze groepspraktijk.


Al gauw legde ik mij toe op de diagnose en behandeling van kinderen met leer-, taal- en spraakmoeilijkheden. Eind 2015 trok ik naar Eindhoven om mij te specialiseren in eet- en drinkproblemen bij baby's en heel jonge kinderen. In 2019 heb ik me ook verdiept in het onderzoek en de behandeling van afwijkend mondgedrag (oromoyofunctionele therapie of OMFT). Begin 2021 deed ik nog een 3-daagse cursus Hodson & Paden in kader van fonologische stoornissen. Daarnaast volg ik verscheidene bijscholingen om up-to-date te blijven over de nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied.

 • Opleiding en specialisatie
  • Master in de Logopedische Wetenschappen (Universiteit Gent, 2015)
  • Eet- en drinkproblematiek bij baby's en zeer jonge kinderen (ProEducation, 2015)
  • Basiscursus OMFT (Peter Helderop, 2019)
  • De cyclische aanpak van Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen (Imma Muris & Yvonne Draaisma, 2021)
 • Bijscholingen
  • Webinar pediatrische voedingsproblemen bij kinderen (Marleen D’hondt, 2021)
  • RekenTrapperS in 1, 2 en 3 (Sabine Hechtermans, 2021)
  • Webinar automatiseren kan je leren - rekenen (Annemieke Augusteijn, 2021)
  • Het aanvankelijk rekenproces tot 20 (Leerstudio, 2020)
  • Webinar rekenen op afstand (Hilde Heuninck, 2020)
  • Symposium ouderbegeleiding (VVL, 2019)
  • Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck, 2018)
  • Voeding en bijvoeding in de eerstelijnszorg (LMN AMALOD, 2018)
  • Verantwoord begeleiden van kinderen met leesproblemen of dyslexie (SIG, 2016)
  • Digitale apps binnen een didactische en therapeutische context bij kinderen en volwassenen (HoGent , 2015)

Hanne De Schryver

In 2016 studeerde ik af als logopediste aan de universiteit van Gent. Tijdens mijn eerste werkervaring  stond ik voornamelijk in voor de behandeling van slik- en stemstoornissen ten gevolge van radiotherapie, maar ook van slik-, spraak- en taalstoornissen als gevolg van een NAH. Sinds 2017 maak ik deel uit van het enthousiaste team bij Mano Dar. Ik begeleid hier kinderen en volwassenen met stem- en articulatieproblemen, alsook kinderen en tieners met leerstoornissen.

In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met muziek, zang en toneel.

 Opleiding en specialisatie:

 • Master in de logopedie (Universiteit Gent, 2016)
 • Postgraduaat Stem (Thomas More, 2018-2019)

 Aanvullende opleiding:

 • Symposium 10 jaar postgraduaat stem (Thomas More, 2021)
 • Webinar Vibrant Voice Technique (Elissa Weinzimmer, 2021)
 • Webinar Self Vocal Massage (Stephen King, 2020)
 • Masterclass Lichtenberg Methode (Livia Cuypers, 2020)
 • Workshop Lax Vox (Gert Leunen & Katrien Eerdekens, 2020)
 • Manuele technieken (Thomas More, 2019-2020)
 • Workshop Flow Ball (Lieve Jansen, 2019) 
 • Workshop perfectioneren articulatie (Bernadette Timmermans, 2019)
 • Gentse dag van de stem (2019)
 • Werelddag van de stem (2019)
 • Diagnostiek en therapie van lees- en spellingsproblemen: kwalitatieve analyse. (Thomas More, 2018)
 • Voice Symposium (Gent, 2018)
 • Estill Voice Training: level 1- Figures for Voice Controle (Dorte Hyldstrup, 2022)
 • Vocal Message Training: Module 1 & 2 (Stephen King, 2022)
 • Gentse stemmen: Reflux (2022)